تخفیف ویژه!
کد شناسه :93291

مدرسه ي فوتبال-خواندن بازي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مدرسه ي فوتبال-خواندن بازي - بخشي از كتاب: غروب روز دوشنبه بود. «استيو کوپر» که جلوي دروازه روي چمن نشسته بود، اعضاي تيم را کنار هم جمع کرد. کنار زمين تمرين، جنگلي بزرگ و يک رودخانه بود. در آن سوي رودخانه ، قصري با باغ هاي مجلل و يک مرکز گردشگري ديده مي شد. «بن» در کودکي چند بار به آنجا رفته بود. اعضاي تيم، خود را با دويدن و پاس کاري هاي کوتاه گرم کرده بودند و حالا استيو داشت برايشان سخنراني مي کرد؛ قبل از هر چيز، بازي ديروز خيلي خوب بود. درست است برنده نشديم، اما کار گروهي بي نظيري بود. روش بازي گروهي شما فوق العاده است. به نظرم آمد بن با بازي کاملا هماهنگ بود. او خيلي خوب بازي را خواند. خيلي راضي بودم. بن لبخند زد و به رايان نگاه کرد. حس خوبي داشت. تحسين شدن برايش خوشايند بود، به خصوص مقابل بقيه ي اعضاي تيم و...