تخفیف ویژه!
کد شناسه :93288

نهاد پادشاهي در ايران باستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نهاد پادشاهي در ايران باستان - شايد اغراق نباشد اگر ادعا کنيم که درک مفهوم نهاد پادشاهي در ايران باستان مهمترين عامل شناخت ما از سير تاريخي ايران زمين در اين دوران است. اين كتاب حاصل تحقيقات پژوهندگان برجسته مطالعات ايران شناسي بر پايه منابع دست اول تاريخي و سکه شناسي است که به منظور انتقال زيبايي ها و اهميت سکه هاي ايران باستان از دوره هخامنشيان تا اواخر دوره ساسانيان زير نظر دکتر تورج دريايي استاد دانشگاه کاليفرنيا، ايرواين گردآوري شده است. بدين سان مقالات و همچنين تصاوير سکه ها در اين کتاب بيش از يک هزاره از تاريخ، هنر و ايدئولوژي ايران زمين را در بر دارد. اين سکه ها در کنار منابع مکتوب، بخشي از مهم ترين منابع براي بازسازي مفهوم نهاد پادشاهي در ايران است و...