تخفیف ویژه!
کد شناسه :93279

دكمه هاي نقره اي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دكمه هاي نقره اي - ساعت 9:59 صبح روز پنجشنبه، جودي يك اردك كشيد. روي چكمه ها دكمه هاي نقره اي گذاشت: يك...دو... آخرين دكمه را كه مي خواست بكشد، خودكارش روي هوا درنگ كرد. درست در همين لحظه، برادر كوچكش، «جاناتان» ، آرام از جايش پاشد و اولين قدمش را برداشت و...