تخفیف ویژه!
کد شناسه :93277

پرسش نقد فلسفي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرسش نقد فلسفي - هدف اين پژوهش درگير نمودن ذهن مخاطب با مسائل فلسفي و کمک به تحليل و تفکر انتقادي پيرامون آن هاست. از اين رو در هر درسي با تمرين‌هايي فلسفي-انتقادي، اين امکان را به خواننده مي‌دهد که رأي و نظر خلاقان? خود را پي‌ گيرد. مدار فلسفه بر تعقل، و مدار تعقل بر تمرين ذهني است، اما اين تمرين ذهني الزاماً به فلسفه‌ورزي عقلاني نمي‌انجامد، مگر آنکه از مسير تعين در يک «مسأله» و در چارچوب «روش نظام‌مند-نقادانه» تنظيم شود. مدار دوراني حيات انسان نيز تا کنون چنين بوده است: بودن، انسان بودن، فيلسوف بودن، مسأله‌مند بودن، روشمند بودن، نقاد بودن؛ و دوباره: بودن، بدين‌ترتيب، همه مسأله اين است: «روش – مسأله ‌- نقد»! و…