تخفیف ویژه!
کد شناسه :93274

دانشنامه مصور نجوم و فضا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دانشنامه مصور نجوم و فضا - با اين كه شروع ستاره شناسي به هزاران سال قبل از يونانيان مي رسد، علم ستاره شناسي هميشه مبتني بر اصل مشابه نام نهادن ستاره ها استوار بوده است. برخي از نام هايي كه ما امروزه استفاده مي كنيم، مستقيما از يوناني ها گرفته شده اند چون آن ها اولين ستاره شناساني بودند كه يك فهرست نظام مند از همه ستاره هايي كه مي توانستند ببينند را ايجاد كردند. يكسري از تمدن هاي اوليه، موقعيت نسبي ستارگان را با كنار هم قراردادن آن ها و ايجاد الگوهايي از اين گروه ها در آسمان شب به خاطر مي سپردند و...