تخفیف ویژه!
کد شناسه :93267

شخصيتهاي مانا 15-قيصر امين پور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شخصيتهاي مانا 15-قيصر امين پور - شعر معاصر ايران، همواره از دوران مشروطه بدين سو، متأثر از شرايط سياسي و اجتماعي و دگرگوني ارزش ها و انتظارات جامعه، تحولات بسياري را شاهد بوده است. پس از انقلاب اسلامي نيز، بسياري از شاعران، چه آنان که از سال ها پيش از انقلاب، شعر مي سرودند و چه آنان که نخستين گام هاي جدي خود را در عرصه شعر و در آستانه انقلاب يا پس از آن تجربه کردند، همراه و همگام با انقلاب و مردم، شعر خود را همچون ابزاري براي تحکيم پايه هاي انقلاب و تبيين ارزش هاي آن به خدمت گرفتند. در اين ميان بسياري از شاعران در همين سطح ماندند و به ادبيات انقلابي خود بسنده کردند و برخي نيز توانستند رفته رفته ضمن تبيين ارزش ها و آرمان هاي انقلابي خود، به ساختار و صورت ويژه شعر خود دست يابند و در حرکتي تکاملي، بيش از پيش به تمام ظرفيت هاي لفظ و معناي شعر توجه نمايند. زنده ياد قيصر امين پور، از شاعران انقلابي دسته اخير به شمار مي رود که مطالعه نخستين شعرهاي او تا واپسين آن ها، به خوبي اين روند تکاملي را براي دستيابي به جوهره و ذات شعر مي نماياند و...