تخفیف ویژه!
کد شناسه :93262

شخصيتهاي مانا 16-حسين محبوبي اردكاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شخصيتهاي مانا 16-حسين محبوبي اردكاني - در اين اثر براي پرهيز از تکرار مطالب در هنگام بردن نام اشخاص از ذكر القاب خودداري شده است؛ زيرا تصور بر اين بود که جايگاه ارزشمند و رفيع اين بزرگواران به اندازه اي هست که براي خوانندگان محترم و اهل تاريخ شناخته شده باشد. نگارش کتاب تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، براي اهل تاريخ نامي آشنا بود. مطالب مجلد اول اين اثر، دقت، جامع نگري و وسواس علمي «دکتر محبوبي اردکاني» و نيز اشراف او به بسياري از جزئيات تاريخ ايران دوره قاجار، براي يک دانشجوي رشته تاريخ بسيار جالب بود و مي توانست الگو باشد. در آن دوره در کارهاي اوليه پژوهشي خود، از اين اثر بهرهها بردم. اما، شناخت زندگي و شخصيت دکتر محبوبي، تقريبا در حد همان مقدمه آن اثر باقي ماند و...