تخفیف ویژه!
کد شناسه :93256

جنگل نروژي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جنگل نروژي - اين رمان نقطه عطف آثار هاروکي موراکامي محسوب مي شود. نويسنده از اين دريچه راوي بي سر و صداي افسانه انسان هاست. وراي داستان عشقي نسبتاً پيچيده‌اي که ميان «واتانابه» و ساير افراد در جريان است، «هاروکي موراکامي» در پي اين است که دو موضوع اصلي را در اين داستان به تصوير بکشد. موضوع اول که مي‌توان آن را قلب رمان قلمداد کرد به تصوير کشيدن مراحل رشد و نمو شخصيت و افکار واتانابه و ساير شخصيت‌هاي داستاني کتاب جنگل نروژي است که هدف اصلي نويسنده بوده و منجر گرديده تا رمان جنگل نروژي در دسته رمان تربيتي از نظر صاحبنظران قرار بگيرد و...