تخفیف ویژه!
کد شناسه :93255

راز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راز - بخشي از كتاب: واقعا چه مي خواهي؟ بنشين و خواسته هايت را به زبان حال و ساده بر روي کاغذ بنويس. مي تواني اين جور شروع کني: خيلي خوشحالم و خداروشکر مي کنم که... و سپس توضيح بده که در هر زمينه اي از زندگي ات چه مي خواهي. چيزهايي را که مي خواهي بايد شفاف و دقيق مشخص کني. اين کار را بايد انجام دهي... در قسمتي ديگر مي خوانيم وقتي مي خواهيد رابطه اي را به خود جذب کنيد، اطمينان حاصل کنيد که افکارتان، کلمات و اعمالتان، هيچ يک در تضاد با خواسته تان نباشد. قبل از هرچيز به خودتان بپردازيد. اگر خودتان را دوست نداشته باشيد، چيزي براي ارائه به ديگران نخواهيد داشت. با عشق و محبت با خودتان رفتار کنيد تا ...