تخفیف ویژه!
کد شناسه :93251

اگر گربه ها نبودند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اگر گربه ها نبودند - مرد جواني که با گربه اش کلم زندگي مي کند، ناگهان مي فهمد تنها چند ماه از عمرش باقي مانده است. اما قبل از آنکه بتواند براي آخرين روزهايش تصميمي بگيرد، شيطان با پيشنهاد وسوسه کننده اي ظاهر مي شود: در مقابل محو هر چيزي از صحنه روزگار، مي تواند يک روز بيشتر زنده بماند. به اين ترتيب هفته اي عجيب شروع مي شود… از کجا مي فهميم چه چيزهايي به زندگي ارزش زيستن مي دهند؟ از چه چيزهايي مي توانيم بگذريم و زندگي بدون چه چيزهايي ارزش ندارد؟ بسيار خوب پس احتمالا فکر مي کنيد همه اين ها کمي احمقانه است. اما خواهش مي کنم باورم کنيد. آن چه مي خوام برايتان تعريف کنم، در سه روز گذشته اتفاق افتاده است و...