تخفیف ویژه!
کد شناسه :93250

صدا براي داد زدن نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب صدا براي داد زدن نيست - در چه مواردي از صدايمان استفاده مي‌کنيم؟ در چه مواقعي بلند حرف مي‌زنيم؟ چه موقع آهسته صحبت مي‌کنيم؟ در چه مواقعي نبايد از صدايمان استفاده کنيم؟ استفاده از صداي داخلي به جاي صداي بيروني مهارتي است که همه بچه ها بايد ياد بگيرند. مخصوصاً وقتي فعاليت‌هاي گروهي انجام مي‌دهند. آموزشي مهارت در طول دوره نوپاي کودک شروع مي‌شود ممکن است تا دوره ابتدايي هم ادامه پيدا کند. در اين كتاب به چند روش براي معرفي تمرين و تقويت اين مهارت اشاره شده است و...