تخفیف ویژه!
کد شناسه :93249

مهارت هاي دست ورزي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مهارت هاي دست ورزي - اين کتاب دو بخش دارد. در بخش اول کودک با استفاده از مواد و اشياي مختلف که در دسترس اند، و همچنين دورريختني ها، فعاليت هايي را خارج از کتاب انجام مي دهد. اين فعاليت ها شامل خميربازي، رد کردن مهره از سوراخ، پيچاندن کاموا دور مداد و... است. مربي مي تواند با توجه به نياز و توانايي کودکان اين فعاليت ها را در طول سال انجام دهد. در بخش دوم کودک فعاليت هايي را داخل کتاب انجام مي دهد. فعاليت هايي مانند ماز، نقاشي، بريدن و چسباندن، جورچين و غيره. گفتني است که فعاليت هاي اين کتاب تلفيقي هستند؛ لذا علاوه بر اهداف فوق، اهداف ديگري نيز دارند؛ مانند پرورش خلاقيت و ذوق هنري، مهارت حل مسئله، پرورش مهارت سخن گفتن، پرورش مهارت مشاهده، افزايش دقت و تمرکز، درک مفاهيم شناختي مانند بالا / پايين، سبک / سنگين، کوچک / بزرگ، کوتاه / بلند، چپ / راست و... فعاليت هاي باز کردن و بستن دکمه و فعاليت هاي مشابه آن، علاوه بر تقويت ماهيچه هاي کوچک دست و هماهنگي چشم و دست، باعث مي شود کودکان مستقل بودن را نيز بياموزند. صفحات سفيد بدين منظور طراحي شده است تا کودک بتواند اثر هنري خود را که به صورت کار با خمير و ... در خارج از کتاب انجام شده به صورت تصوير دربياورد و در اين کتاب ثبت کند و لذت بيشتري ببرد. فعاليت هاي نقاشي مانند ترسيم خطوط کف دست، غذاي مورد علاقه، اعضاي صورت و ... فرصتي است تا کودک بتواند مداد به دست گرفتن و کشيدن خطوط را تمرين کند و...