تخفیف ویژه!
کد شناسه :93244

سيري در داستان هاي كوتاه ازنشريات طنزوفكاهي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سيري در داستان هاي كوتاه ازنشريات طنزوفكاهي - تاکنون قريب به ??? نشريه، در قالب روزنامه، هفتگي، ماهنامه و ياسالنامه به صورت فکاهي و بعضا طنز، در ايران منتشر شده، عمده محتويات آن ها را به طور کلي مي توان به دو قسمت نوشتاري و تصويري تقسيم کرد. بخش تصويري شامل کاريکاتور، کارتون و طرح هاي هجايي و کليشه هاي تزييني و بعضا عکس بوده که چگونگي جزئيات آن مورد بحث اين کتاب نيست، گرچه به خالقان اين گونه آثار نيز در اين کتاب اشاره شده است. اما قسمت دوم يعني بخش نوشتاري نشريات طنز و فکاهي در ايران را مي توان به زير مجموعه هاي «نظم و نثر» تقسيم کرد. «نظم» و يا شعر، در هر قالبي که باشد نيز مورد بحث اين کتاب نيست. آنچه مي ماند قسمت هاي نوشتاري به نثر در نشريات طنز و فکاهي است که به طور کلي تحت عنوان مطالب نوشتاري غيرشعري و در قالب هاي مختلفي ارائه شده است. به طور کلي اين مطالب را مي توان در گونه هاي (داستان کوتاه، داستان واره، مطالب کوتاه، لطيفه ها، نکته ها) و... تقسيم بندي کرد و...