تخفیف ویژه!
کد شناسه :93241

درباره ي ماركس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درباره ي ماركس - به نظر «پالا آلمن» تئوريسين مارکسيست و معلم انقلابي، کلاس درس را بايد تبديل به فضايي آموزشي کرد که در آن نيروي يادگيري دانش آموختگان و دانش پژوهان رها شود تا بتوانند روابط قدرت را در توليد دانش و در نتيجه در اين جهان بشناسند و درك کنند؛ بتوانند نقش خود را در توليد و باز توليد کليه روابط اجتماعي در ساختار سرمايه داري ببينند، بتوانند درك کنند که جزئي از کل هستند و کلي از جزء روابط اجتماعي را تشکيل مي دهند و از همه مهم تر بتوانند به اين ذهنيت برسند که اين جهان را مي توان تغيير داد و با تغيير مادي جهان، ذهنيت انسان و روابط انساني مي تواند تحولي بنيادين پيدا کند. پالا آلمن وظيفه بزرگي بر دوش آموزش دهندگان مي گذارد، به طوري که سنگيني اين وظيفه مي تواند نا اميد کننده باشد. اما هميشه نوشته هايش را با «اميد» به پايان مي رساند. اميد و اعتقاد به توانايي انسان به يادگيري، به خواست دنيايي فارغ از ستم و استثمار، به ذهنيت بلند پرواز انسان ها براي برچيدن روابط طبقاتي و...