تخفیف ویژه!
کد شناسه :93236

نگهبان باد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نگهبان باد - اهريمن مي خواهد جهان ما را نابود کند. ما بايد جهان را از نابودي نجات بدهيم. اي کاش اولين بار که اين حرف را شنيدم، مي دانستم که واقعا چه معنايي دارد. ولي بعضي حرف ها گمراه کننده هستند، مثلا اولش فقط به قهرمان داستان مي گويند «تو مي تواني جهان را نجات بدهي»، ديگر نمي گويند که براي اين کار چه رنج ها که بايد ببيني و چه خون ها که ريخته خواهد شد. اما نه من قهرمانم نه اين داستان نجات جهان است. به گمانم حالا پيش خودتان مي گوييد که پس نقش من چيست و اگر قرار بوده جهان را نجات بدهم چرا اين کار را نکرده ام. شايد حق با شما باشد. شايد من کوتاهي کرده باشم. يا شايد هم، فقط شايد هم، ماجرا پيچيده تر از آن باشد که شما فکر مي کنيد. پس قبل از اين که درباره من قضاوت کنيد، و حتما اين کار را خواهيد کرد، به داستان من گوش کنيد و...