تخفیف ویژه!
کد شناسه :93228

شاهزاده اي كه خر شد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهزاده اي كه خر شد - انديشمندان و نويسندگان بزرگ قرون و اعصار کتاب هاي زيادي را در جهان از خود برجاي گذاشتند تا مشعلي باشند روشني بخش مسيرهاي پيچان و خطرناک زندگي ما؟ آن کتاب ها درباره ي همه چيز بود: از دريا و خشکي، از جنگ و زلزله، از معجزه و پيشگويي ... و هر صفحه اش نامي از حاکم، شيخ، خليفه، جنگجوي شکست ناپذير و ديگر مردان برجسته ي تاريخ بر خود داشت و تنها از يک نفر که مشهور خاص و عام در جهان است نام برده نشد! آيا چنين کوتاهي، ما را غافلگير نمي کند؟ کتاب ها در مورد «نصر الدين» ساکن هستند و سايه ي ممنوعيت توسط حکام قدرتمند، خلفاء سلاطين و شاهان، با اميد انتقام از او، بر آنها سنگيني مي کند؟ اما در طي قرن ها، آيا کار آن ها به نتيجه رسيد؟ کتاب ها هرگز اجازه نمي دهند که نصرالدين و افراد محبوب مردم از يادها بروند و داستان هايشان فراموش شود و...