تخفیف ویژه!
کد شناسه :93210

مجموعه فلسفه براي نسل نو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مجموعه فلسفه براي نسل نو - اگر فرصت خوبي پيدا کني، فکري بکر به سرت بزند يا مشکلي برايت پيش بيايد، چه مي کني؟ قصه ي ما همين جاست، قصه ي يک فکر محشر، فرصتي عالي و مشکلي که بزرگ مي شود و بچه اي که در برابر آن ها قرار دارد ولي آن ها را نمي شناسد. اين کودک بايد تلاش کند تا بفهمد در برابرشان چه کند. فرصت ها کمک مي کنندتا دوستان جديدي پيدا کنيم، به موقعيت هاي هيجان انگيزي برسيم و کشف هاي دليرانه انجام دهيم. فرصت ها مارا دعوت مي کنند تا درگير ماجراجويي بزرگ شويم. در واقع بليت هايي هستند که با آن ها مي توانيم آدم ها و پيشامدهاي فراموش نشدني را تجربه کنيم و از دروازه ي دنياهاي کشف نشده بگذريم.