تخفیف ویژه!
کد شناسه :93178

سفر هيجان انگيز ترن هوايي كارآفرينان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سفر هيجان انگيز ترن هوايي كارآفرينان - اين کتاب با ارزش، حاصل سال ها مصاحبه با بزرگترين و موفق ترين کارآفرينان جهان و تحقيقات بسيار در مورد رازهاي موفقيت آن هاست؛ وي با سبک نگارش طنزگونه خود و شفافيت در بيان رازهاي ارزشمند موفقيت در مسيري که در قالب سفر ترن هوايي کارآفرينان ترسيم کرده است، فراز و نشيب ها و مشکلات اين سفر چالش برانگيز را با راه حل هاي کارآمد و موثر به خوانندگان نشان مي دهد. ريشه هاي کارآفريني در درون همه ما انسان ها وجود دارد و دارن با ارائه تلفيقي از جريان هاي فکري و مجموعه مهارت هاي ضروري براي رسيدن به مقام يک کارآفرين موفق درس هايي را به ما مي آموزد که در هيچ مدرسه ديگري نخواهيم يافت و...