تخفیف ویژه!
کد شناسه :93176

من زنده ماندم 5-گردباد ژايلين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من زنده ماندم 5-گردباد ژايلين - دوچرخه رو كنار جاده كشيدم تا منتظر طوفان بشم. زير يه درخت منتظر شدم و به كيكي كه مادرم داشت برام مي پخت فكر كردم. تگرگ اومد، انگار سنگ هاي بزرگ با شدت به زمين مي خوردند. گوش هام از شدت اين صداها داشت مي تركيد. نمي دونستم كه اين علامت شروع گردباده. فشار هوا داخل گردباد به قدري پايينه كه تغيير ناگهاني ش، گوش هاتو مي تركونه، مثل وقتي كه توي هواپيمايي «دكس» تا به حال چنين چيزي نشنيده بود. «ناگهان، صدايي اومد كه تابه حال نشنيده بودم. خيلي ها مي گن كه صداي گردباد مثل صداي قطار باربري سريع السيره. ولي هر گردبادي صداي متفاوتي داره. اين يكي مي غريد و مثل بعضي مارها هيس هيس مي كرد» و...