تخفیف ویژه!
کد شناسه :93175

من زنده ماندم 4-خشم آتشقشان سنت هلن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من زنده ماندم 4-خشم آتشقشان سنت هلن - بخشي از كتاب: در حياط مدرسه هيچ کس نمي خواست فوتبال بازي کند. همگي با نگراني به کوه که دورتر از آن ها قد علم کرده بود نگاه مي کردند. سام بچه ها را دور خودش جمع کرده بود و داستان دکتر مارولز را از کوه پله برايشان تعريف مي کرد. او درباره علامت هاي خطر، بوي متعفن گاز سولفور که مثل تخم مرغ گنديده بود، گل رودها و البته افعي ها توضيح مي داد. او درباره تندباد آتشيني که از کوه به پايين مي وزيد حرف زد. بچه ها با چشمان گشاد و دهان باز به سام گوش مي کردند. داستان او بهتر از افسانه زن اسکلتي بود و...