تخفیف ویژه!
کد شناسه :93168

پانته آ دختر آريايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پانته آ دختر آريايي - اين کتاب روايت کننده داستاني عاشقانه است كه دوستي ميان «پانته آ» و «آبردات» را با کوروش فرهيخته شکل مي دهد تا حکايتي جذاب را در دل تاريخ به ثبت رساند. پانته آ دختري آريايي بود که در روزگار هخامنشي مي زيست و با جذابيت کم نظيرش تاثير به سزايي در تاريخ نهاد. بخشي از كتاب: «آبردات» لحظاتي سکوت اختيار کرد. وجودش سرشار از احساس بود. بغض، گلويش را مي فشرد. يک آن احساس کرد که زيستن بدون پانته آ ديگر هيچ مفهومي ندارد و يا اصلا زيستن بدون عشق، نهايت پوچي است. آبردات از خود بي خود شد. اشک از پهناي صورت رنگ پريده اش آرام مي چکيد. قطره ها يکي پس از ديگري خطوط شفافي را بر روي صورتش رسم مي کردند. رنگ به رخسارش به سرخي گراييد و غليان احساساتش به واژه تبديل شد و...