تخفیف ویژه!
کد شناسه :93152

تخيل نمادين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تخيل نمادين - آگاهي انسان به دو طريق جهان را براي خود بازنمايي مي کند. يکي روش مستقيم است که طي آن انگار شيء در عقل انسان حاضر است، مثل دريافت هاي محصول درک و حس. روش ديگر، روش غير مستقيم است که طي آن شيء به هر دليلي نمي تواند «به کل واقعي» در دسترس درک ما قرار گيرد، مثل خاطرات کودکي، خيال مناظر سياره ي مريخ، هوش مدارهاي گردش الکترون به دور هسته اي اتم و تصورات مربوط به جهان پس از مرگ. در تمام اين موارد که غير مستقيم هستند، شيء غايب به واسطه ي تصوير به معناي عام آن، براي آگاهي ما بازنمايي مي شود و...