تخفیف ویژه!
کد شناسه :93145

زروان درحماسه ملي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زروان درحماسه ملي ايران - شناخت باورها و آيين باستاني و بازنگري در پيدايش و فراز و فرود آن ها ، ميان خوانندگان امروزي و نسل با استقبال بيش تري نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پيش رو كه «زروان در حماسه ي ملي ايران» نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پيوند باهم شكل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ايزد (زروان و زروان گرايي در فرهنگ ايران) از ادوار باستاني تا عهد اسلامي پرداخته شده است . در بخش دوم نيز در نُه گفتار ، (زروان و نمودهاي زرواني در ذهن و اثر فردوسي) و شاهنامه اش كه يادگاري ست از روزگار نخست ،آشكار شده است و...