تخفیف ویژه!
کد شناسه :93144

جستارهايي درمذهب اسماعيلي فردوسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جستارهايي درمذهب اسماعيلي فردوسي - پژوهشگران پيوسته به چيستي دين و مذهب فردوسي توجه داشته اند و کمتر پژوهنده اي را مي بينيم که از بينش ديني و مذهب فردوسي پرسش نکرده باشد؛ از همين روي، اين نکته پيش مي آيد که چرا بايد پژوهندگان يک اثر حماسي به اين اندازه به دين و مذهب سراينده آن اثر توجه داشته باشند؟ به راستي چه پيوندي است ميان حماسه فردوسي و دين و مذهب وي که پيوسته از نگرش ديني و مذهبي او پرسيده اند؟ پرسش از دين و مذهب فردوسي، يکي از سؤال هايي است که پيوسته ذهن نگارنده را همچون ديگراني که به حوزه شاهنامه پژوهي وارد شده اند، به خود مشغول مي داشت و به دليل همين پرسش وسؤالاتي همانند آن، گه گاه مورد سرزنش برخي منتقدان قرار گرفته است که به راستي سخن گفتن از دين و کيش فردوسي، اساسا چه مشکلي را مي گشايد و چه ياري يي به شناخت شاهنامه مي رساند؟ و...