تخفیف ویژه!
کد شناسه :93127

جوهر نامرئي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جوهر نامرئي - «موديانو» در آخرين رمانش، جوهر نامرئي، از نو، موضوعي را دستمايه ي داستان مي کند که ويژه ي خود اوست: همانا يادآوري خاطرات و سيال بودن هويت. خاطراتي که جسته گريخته به ياد مي آوريم، چندان قابل اتکا نيستند و هويت آدميان گريزپاست و رنگ به رنگ مي شود. موديانو تن به وسوسه هاي گذشته مي دهد تا قصه اي بر سازد که گرچه در نگاه نخست آشنا به نظر مي آيد، بي اندازه متفاوت است. در «جوهر نامرئي» ژان ايبن، کاراگاه خصوصي جوان، به مأموريت پيدا کردن دختري گمشده فرستاده مي شود. کندوکاوش به تمامي بي ثمر مي ماند. سي سال بعد، ژان جستجو را، اين بار براي خود، از سر مي گيرد، به محل هاي گذشته مي رود، شاهدان ماجرا را رديابي مي کند؛ گويي نيرويي ناشناخته او را به سوي خود مي کشد، و به يکباره حقيقت را به تمامي کشف مي کند، برهنه و تکان دهنده و...