تخفیف ویژه!
کد شناسه :93124

نهضت الكساندر دوما در دوره قاجار جلد 8 الف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نهضت الكساندر دوما در دوره قاجار جلد 8 الف - الکساندر دوما (پدر) نويسنده، رمان نويس و درام نويس سرشناس جهان است که در نيم? نخست سد? نوزدهم ميلادي به عنوان يکي از آغازگران و تثبيت کنندگان درام رمانتيسم فرانسه تأثير شاياني از خود بر جاي گذاشت. اين نويسند? مشهور فرانسوي در زمان حياتش به ايرانيان معرفي شد و آثار و انديشه هاي تاريخي و سياسي اش به حدي در دور? قاجار مورد استقبال قرار گرفت که فصل مهمي از تفکرات مشروطه خواهي و نهضت ترجم? متون فرانسوي به زبان فارسي را به خود اختصاص داده است. جلد هشتم از مجموع? سيري در تاريکي هاي نمايش و ادبيات نمايشي ايران در عصر قاجار قصد دارد که با نگاهي تاريخي و توصيفي به معرفي، کتاب شناسي و درام شناسي الکساندر دوما پرداخته و تأثير آثار و افکار او را در تاريخ نهضت ترجمه و ادبيات نمايشي دور? قاجار مورد واکاوي قرار دهد.