تخفیف ویژه!
کد شناسه :93116

طراحي كميك و كارتون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب طراحي كميك و كارتون - کتاب را باز کنيد و ببينيد: -سيري در سبکها (ژانرها)ي مختلف کارتون نگاري فنون طراحي تصاوير کارتوني نظير هاشورزني و سايه روشن سازي -بررسي سبکهاي مختلف طراحي بدن، جنسيت، گونه هاي جانوري و شخصيت آفريني -روشهاي خلق شخصيت هاي گوناگون براي داستانهاي مصور کميک -اصول طراحي تصاوير کارتوني براي سرمقاله هاي مطبوعاتي -شيوه هاي رنگ آميزي تصاوير کارتوني -ده گام نهايي براي تکميل داستانهاي مصور کميک -مسير درست ورود به حرفه ي کارتون نگاري ياد مي گيريد که: -در چيدن اجزاي تصاوير کارتوني و کميک مهارت پيدا کنيد. -حروف نگاري و رنگ آميزي را تمرين کنيد. -شخصيت هاي کارتوني پويا و زنده طراحي کنيد. -براي آثار کارتوني و کميک خود بازار پيدا کنيد. آيا به داستانهاي مصور کميک علاقه داريد؟ و...