تخفیف ویژه!
کد شناسه :93079

بازي درماني يونگي-روانشناسي تحليلي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بازي درماني يونگي-روانشناسي تحليلي - کتاب حاضر دربار? بازي‌درماني مبتني بر نظري? کارل گوستاو يونگ روان‌شناس تحليلي است. اين کتاب به شيوه‌اي ساده سازماندهي شده تا خواننده بتواند با برقراري يک رابط? پويا بين درمانگر و کودک و نوجوان، روند بهبود و درمان آسيب‌هاي رواني را به حداکثر برساند. هدف اصلي بازي‌درماني تحليلي، فعال‌کردن فرايند تفرد (يعني تبديل‌شدن به يک فرد بالغ) در دوران کودکي است که اين روند از طريق برقراري يک رابطه گرم و همدلانه ممکن خواهد شد. نگرش تحليلي درمانگر، به کودک اين فرصت را ارائه مي‌دهد تا به سمت حيات نمادين (جايي که احساسات و تصاوير در آن قرار دارد)، حرکت کند. همچنين با مهار خشم، درمانگران روند تحول را تسهيل مي‌كنند و احساسات مثبت را در کودک و نوجوان به‌وجود مي‌آورند. نگرش تحليلي يا نمادين در يک فرآيند و بستر درماني که امنيت رواني را تقويت مي‌کند، پرورش مي‌يابد و...