تخفیف ویژه!
کد شناسه :93078

پنجاه و پنج داستان كوتاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنجاه و پنج داستان كوتاه - بخشي از كتاب: بي لحظه اي مکث گفتم: ببخشيد! ميشه اون چشماتونو، يه امشب به من قرض بديد! تا صبح توش نگاه کنم و صبح صحيح و سالم تحويلتون بدم؟= دخترک مانده بود که در جواب چه بگويد با شک و ترس و حجب و واماندگي گفت: هان! و من تکرار کردم. ميشه اون چشماتونو، يه امشب به من قرض بديد! تا صبح توش نگاه کنم و صبح صحيح و سالم تحويلتون بدم؟! دوستانش با صداي بلند خنديدند و دختر اول هردو را تماشا کرد و بعد او هم خنديد و هر سه از ما دور شدند هنوز صداي خنده قطع نشده جمشيد رو کرد به من گفت: ايوالله شاعر! واقعاً هر کسي رو واسه کاري ساختن.تو بايد بنويسي، من بايد بازي کنم! البته شام و مخلفات مهمون مني! و...