حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14496

آثار شریعتی(13)هبوط در کویر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آثار شریعتی(13)هبوط در کویر : غرض از انتشار این مجموعه- به یاری خدا- تدوین و چاپ کلیه ی نوشته ها و گفته های منتشر شده و منتشر ناشده معلم شهید دکتر علی شریعتی، به روشی دقیق، بادرنظرگرفتن کلیه ی تصحیحات و تجدیدنظرهای وی و با پرهیز از هرگونه دخل و تصرف، در آثار اوست. از این رو کلیه نوشته ها و گفته هایی که بدون نظارت آن شهید به چاپ رسیده اند، با نوشته های اصل یو یا نوارها، دقیقا مطابقت می شوند و...