تخفیف ویژه!
کد شناسه :14496

آثار شريعتي(13)هبوط در كوير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آثار شريعتي(13)هبوط در كوير : غرض از انتشار اين مجموعه- به ياري خدا- تدوين و چاپ كليه ي نوشته ها و گفته هاي منتشر شده و منتشر ناشده معلم شهيد دكتر علي شريعتي، به روشي دقيق، بادرنظرگرفتن كليه ي تصحيحات و تجديدنظرهاي وي و با پرهيز از هرگونه دخل و تصرف، در آثار اوست. از اين رو كليه نوشته ها و گفته هايي كه بدون نظارت آن شهيد به چاپ رسيده اند، با نوشته هاي اصل يو يا نوارها، دقيقا مطابقت مي شوند و...