تخفیف ویژه!
کد شناسه :93057

پديدار شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پديدار شناسي - ما تاريخ پديدارشناسي را از طريق پديدارشناسي استعلايي هوسرل، پديدارشناسي اگزيستانسيال هيدگر، پديدارشناسي مرلوپونتي و اگزيستانسياليسم پديدارشناسانه‌ي سارتر، و از طريق استدلال‌هاي آنها عليه روان‌شناسي علمي، و بازپرسي انتقادي‌شان از روان‌شناسي گشتالت بررسي مي‌کنيم. باور داريم که هوسرل، هيدگر، مرلوپونتي، و سارتر درباره‌ي ماهيت توانايي بشري براي معنادار کردن جهان، بينش‌هايي سخت‌کوشانه را بيان مي‌کنند. نوشته‌هاي آنان گاه مبهم‌اند؛ زيرا آنها پرسش‌هايي بس بنيادين را مطرح کرده، پيشنهادهايي غير منتظره مي‌دهند که با قرن‌ها سنت فلسفي هم‌خوان نيست؛ گاه نيز زباني نو براي بيان ايده‌هايشان ابداع مي‌کنند و...