تخفیف ویژه!
کد شناسه :14494

كتابهاي نارنجي (8)لحاف ننه سرما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتابهاي نارنجي (8)لحاف ننه سرما : بخشي از كتاب- هوا سرد بود. ننه سرما كجا بود؟ تو آسمان بود. چي كار مي كرد؟ تند تند لحافش را در هوا مي تكاند. پارام... پارام.... ننه سرما، لحافش را تكان مي داد، اما نمي دانست كه لحاف سوراخ است و پنبه ها ريزه ريزه از آن بيرون مي ريزند. طفلكي ننه سرما!...پارام... پارام و....