تخفیف ویژه!
کد شناسه :93055

در دسته زنبورها و واسازي درچين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در دسته زنبورها و واسازي درچين - در کتاب اول بيونگ-چول هان به موقعيت امر ديجيتال و انسان ديجيتالي در جهان معاصر نگاه مي‌کند. براي بررسي وضعيت انسان گير افتاده در جهان ديجيتال به سراغ شرايط معاصر رفته؛ شرايطي که در آن شرکت‌هايي همچون: گوگل، فيسبوک و ساير شرکت‌هاي کلان داده حاکم آن هستند. او معتقد است ما محسور رسانه ديجيتال شده‌ايم و در عين حال نمي‌توانيم قياسي براي پيامدش که همانا شوريده حالي کمال يافته ما است پيدا کنيم. بحراني که حالا داريم تجربه مي کنيم از بي بصيرتي و منگي ما حاصل شده است. در کتاب دوم روند از وضعيت هاي ديجيتال به شرايط فرهنگي چين مي گردد. جايي که سرمايه داري زندگي تازه‌اي شروع کرده است. کتاب دوم،بررسي وضعيت فرهنگي چين است که به عنوان بخشي از فرهنگ شرق براي فرهنگ غرب خطرآفرين شده است و...