تخفیف ویژه!
کد شناسه :93049

تجلي سنت در معماري امروز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تجلي سنت در معماري امروز - راه کج ??? ساله نيازمند بازگشت و تداومي ??? ساله است و در دنياي پر شتاب امروز چه کسي حوصله اين را دارد که با تحليل گذشته باشکوه و قابل قدرداني باآرامش و تأمل ما را به آينده اي دوران ساز راه نما باشد. به گمانم آن روز خواهد آمد. که ما باشيم و به چشم سر ببينيم و چه نباشيم. احتمالاً نمي دانيم که چالش پيش روي معماري ما چيست؟ و اگر ادعا مي‌کنيم که مي‌دانيم، با تفنن منتظر گذران زمان هستيم. به اهليت گفتگو درباره آن را روي نياورده و نينديشيده ايم. معماري انبوه‌سازانه، توان نفس کشيدن آن را از ما گرفته است. سرمايه، همانند يک بختک روي شانه معماري ماه ايستاده و پايين نمي آيد و شايد به صلاح نيست که پايين آيد و...