تخفیف ویژه!
کد شناسه :93046

ادبيات، فيلم، فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادبيات، فيلم، فرهنگ - اين كتاب گام به گام به‌سمت کسب مهارت در نقد مي‌رود و به خواننده مي‌آموزد که چه‌طور به‌شيوه‌اي نقادانه به دنيا بينديشد و از مفروضات، ارزش‌ها و ايده‌هاي فرهنگي که بر آن‌ها متکي‌ست بيشتر مطلع شود. اين‌کتاب شامل اصول و مباني به‌روز نقد معاصر است، و به‌جز فصول فرماليسم، ساخت‌گرايي، نقد روانشناختي و تاريخي، نقدهاي جديدتر و پيشرويي مثل نظريه تکامل، مطالعات شناختي و نقد اخلاقي و نقد بومي را هم پوشش مي‌دهد. خواندن اين کتاب لذتي وصف‌ناشدني به همراه دارد چراکه مي‌تواند با چابکي و جسارت قلمروهاي مختلف را درنوردد و نسبتي ميان متن‌هاي متفاوت بوجود آورد. همچنين خواننده با خواندن اين کتاب در مي‌يابد که مي‌تواند از اين شيوه‌هاي متفاوت خواندن براي تحليل و درک تجربه زيسته هر روزه خود استفاده کند و...