تخفیف ویژه!
کد شناسه :93045

لو كوربوزيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب لوكوربوزيه - اين كتاب از طريق تحليل طراحي ها، برساخته ها و کتاب هاي اين معمار،شهرساز و نويسنده "لوکوربوزيه" با عنوان يک جهانبيني سرد در تلاش است تا با استفاده از دست نوشته ها و آثار بي شمار و بي همتاي او يکي از مناديان مدرنيته معماري را مورد بازخواني و نقدي ژرف قرار دهد. مارك پرلمن، به اتفاق نظر كمابيش مثبتي كه پيرامون شخصيت لو كوربوزيه شكل گرفته، اشاره مي كند، همچنان كه به پافشاري هاي خاص او نيز مي پردازد. لو کوربوزيه به لطف دانش فني ساختماني منحصربه فردش، و نيز به مدد توانايي اش در ايجاد ايده اي راسخ و مطمئن، رنسانسي جهاني ايجاد کرد. او همچنين منبع الهام گرايش هاي جديد معماري و شهرسازي شده است و...