تخفیف ویژه!
کد شناسه :93044

مبانی روان شناختی افسردگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مبانی روان شناختی افسردگی - افسردگی بزرگترین اختلال روانی قرن حاضر است، ریشه های اصلی پدیدآیی افسردگی، اضطراب، نا امنی روانی، تعارضات درونی، کلافگی فکری، حاکمیت نگرش های ناخوشایند، فقر انگیزشی، ناکامی های مکرر، کم اشتهایی حیاتی و اختلال مستمر در نظم زیستی، به ویژه خواب روزانه است. افسردگی، اختلال ژنتیگی نیست، اساسا یک رفتار اکتسابی و خود تحمیلی است، افسردگی قابل درمان است، لیکن باید توجه داشت که هر روشی، توسط هر کسی، و در هر شرایطی ممکن است اثر نباشد! مطالعه و عمل به توصیه های کاربردی این کتاب برای پیشگیری از افسردگی و اختلال آلزایمر هم فو ق العاده اثر بخش خواهد بود و...