تخفیف ویژه!
کد شناسه :93038

در ستايش شكاكيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در ستايش شكاكيت - بدترين دشمن در بشر خود بشر است. به نظر من با تعمق و تامل اين گونه به نظر مي رسد که ريشه بدبختي هايي که انسان بر خود وارد کرده است در تمايلات شرورانه و پليد است نه در باورها و عقايد. اما عقايد و اصولي که باعث آسيب به انسان مي‌شوند پوششي براي تمايلات شرورانه هستند. نويسنده در اين كتاب افراد را از شک گرايي مطلق برحذر مي‌دارد و خاطرنشان مي‌کند که شک گرايي افراطي، افراد را به ورطه سقوط مي کشاند. آنچه او بسيار بر آن پا فشاري داشت اين بود که عقل در راس باورهاي انسان قرار گيرد. افراد به دنبال راهي جهت کمرنگ کردن تعصبات و خرافه هاي ديرينه خود باشند و تصميم‌هاي خود را به اين خرافه ها آلوده نسازند و...