تخفیف ویژه!
کد شناسه :93030

چشم انداز ژئوپليتيك جمهوري آذربايجان و قراباغ...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشم انداز ژئوپليتيك جمهوري آذربايجان و قراباغ كوهستاني - قفقاز و آسياي ميانه بنا به مجموعه اي از عوامل و دلايل، مانند پاره اي از ديگر حوزه هاي همسايه در زمره اولويت هاي سياسي ما قرار ندارند. با اين حوزه ها کاري نداريم و نمي خواهيم نيز که کاري داشته باشيم، ولي متأسفانه تحولات روزگار به گونه اي است که هرازگاه وضعيت به نحوي پيش مي رود که به رغم آن بي ميلي و اکراه، اين حوزه ها هستند که با ما کار دارند. بحران قراباغ که اينک بعد از ربع قرن سکون نسبي از نو به صورتي حاد و دامنه دار سر باز کرده، يکي از نمونه هاي آشکار اين مقوله است و...