تخفیف ویژه!
کد شناسه :93020

جوامع مجازي برند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جوامع مجازي برند - اين کتاب به کاوش عميق جوامع مجازي برند مي پردازد. نخست، مباحث اوليه که پيش زمينه جوامع مجازي هستند، ارائه مي شود. در ادامه مباحث پيرامون تکامل شبکه، شبکه اجتماعي، استفاده از شبکه اجتماعي براي کاربران و کسب و کارها و تحول چارچوب فکري بازاريابي بيان مي شود. پس از بيان اين پيش زمينه، جزئيات خاص جوامع مجازي برند بيان مي شوند. تکامل مفهوم جوامع مجازي با تأکيد ويژه بر جوامع جوامع مجازي برند همراه بوده است. بدين منظور روندهاي مربوط به برندسازي و مديريت برند تجزيه و تحليل خواهد شد. سپس يک سيستم طبقه بندي براي جوامع مجازي برند ايجاد شده است. در ادامه، ايجاد عوامل اصلي که به يک شخص براي عضو شدن انگيزه مي دهد، هم چنين تجزيه و تحليل عواملي که موجب افزايش جذابيت، مشارکت و حفظ کاربران خواهد شد، بيان مي شوند و...