تخفیف ویژه!
کد شناسه :93015

سبك شناسي عكاسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سبك شناسي عكاسي - عكاس براي نگاه عکاسانه به پيرامون خود و ارائه ي بيان عکاسانه از اين نگاه به طبقه بندي مفاهيم و سير تاريخي عناصر عکاسي در ذهن خود نياز دارد. بنابراين آشنايي با سبک ها و چگونگي و رخداد آن ها لازمه عکاسي اکنون است. آگاهي از اين سلسله مراتب باعث عدم تکرار ايده هاي قديمي و گذشته مي‌شود. سبک شناسي عکاسي کتابي جامع براي شناخت بيشتر سبک در دوره هاي مختلف هنر عکاسي مي باشد. هرسبك پيش زمينه براي ايجاد و ارتقاي از سبک هاي بعدي در دوره ها و قرون پيشروي خويش است. شايد با خواندن اين كتاب دريابيد که دانسته هايتان در خصوص دنياي عکاسي ناچيز بوده است و اين اثر شما را وارد دنياي جديدي در زمينه شناخت عکاسي نموده است و...