تخفیف ویژه!
کد شناسه :93015

سبك شناسي عكاسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سبك شناسي عكاسي - عكاس براي نگاه عكاسانه به پيرامون خود و ارائه ي بيان عكاسانه از اين نگاه به طبقه بندي مفاهيم و سير تاريخي عناصر عكاسي در ذهن خود نياز دارد. بنابراين آشنايي با سبك ها و چگونگي و رخداد آن ها لازمه عكاسي اكنون است. آگاهي از اين سلسله مراتب باعث عدم تكرار ايده هاي قديمي و گذشته مي‌شود. سبك شناسي عكاسي كتابي جامع براي شناخت بيشتر سبك در دوره هاي مختلف هنر عكاسي مي باشد. هرسبك پيش زمينه براي ايجاد و ارتقاي از سبك هاي بعدي در دوره ها و قرون پيشروي خويش است. شايد با خواندن اين كتاب دريابيد كه دانسته هايتان در خصوص دنياي عكاسي ناچيز بوده است و اين اثر شما را وارد دنياي جديدي در زمينه شناخت عكاسي نموده است و...