تخفیف ویژه!
کد شناسه :93012

داستان هاي ژاپني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان هاي ژاپني - بخشي از كتاب - "کيکو" هم خنديد. در اين لحظه، تصوير نقاش جوان در ذهنش شکل گرفت اما به نظرش بسيار کوچک و خيلي دور آمد. کيکو در کنار مرد جوان تا ايستگاه راه‌آهن قدم زد. براي اولين بار بود که اين چنين در کنار يک مرد قدم مي‌زد. مرد جوان قدم هاي بزرگي برمي‌داشت و گاه کيکو بايد کمي مي‌دويد تا به او برسد. فکر کرد: (اگه با او ازدواج کنم، هميشه بايد اين جوري قدم بزنم) و...