تخفیف ویژه!
کد شناسه :93011

تهران تب آلود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تهران تب آلود - اين كتاب روايتي است از مکان‌هاي فراموش شده جنبش مشروطه در تهران. اين کتاب بر آن نيست تا روايتي تازه و يافته‌هايي نو از مشروطيت ايران را بدست دهد، بلکه بر آن است تا با آن‌چه در اصلي‌ترين منابع تاريخ مشروطه آمده، از دريچه‌اي متفاوت به اين جنبش بنگرد: دريچه مکان-رويدادها. اگرچه مکان‌هاي تاريخي غالبا با ارزش معماري و هنري‌شان سنجيده مي‌شوند، اما بسياري از مکان‌ها، حتي اگر از نظر معماري بي‌ارزش باشند، به صرف داشتن (روايت) حايز اهميت‌اند. چنين مکان‌هايي از آن‌رو که رخدادهاي مهمي در آن‌ها چهره بسته يا منسوب به چهره‌هاي نامدار تاريخي هستند، صاحب روايت‌ و يادآور فرازهايي از تاريخ گذشته هستند و...