تخفیف ویژه!
کد شناسه :93008

بيگانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيگانه - اين كتاب در طول ? سال نوشته شده است. داستاني در عين حال هم خشن و هم قاطع با خلاصه گويي هاي بسيار که مي توانست تأثير زيادي بر روي افكار نويسنده گذاشته باشد و اين شايد در نقطه قياس با تک گويي هاي قاطع در سلولش تا هنگام اعدام به چشم مي‌خورد. اما چيزي که از همه موثرتر است لحن آرام هر دو راوي يعني "چمبر" و "مورسو" با لحن بي‌تفاوت و تا حدودي بي نظم و ترتيب و همان نپرداختن به جزئيات عيني و رد تحليل روايت است. هرچند به طور قطع نمي‌توان شيوه‌ وي را برداشتي از هيچ کدام از آن نويسندگان دانست، اما در همان ايام در مصاحبه که با يک مفسر آلماني داشته اذعان کرده بود: وقتي (شگرد) را پيدا کردم ديگر فقط مانده بود آن را بنويسم و...