تخفیف ویژه!
کد شناسه :93006

دوست داشتم هرشب به پياده روي بروم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دوست داشتم هرشب به پياده روي بروم - در اين گيرودار، چنان که خانم معلم پيش بيني کرده بود، به ياد اولين عکس دسته جمعي عمرمان افتاديم. گاه و بيگاه آن را از ميان دفترهاي قديمي بيرون مي آورديم و التماسش مي کرديم معناي هستي را بر ما آشکار کند. آن عکس هم ما را به ياد سرنوشت کوسه اَرِگي مي انداخت، همان همکلاسي مان، آن پسرک خنده روي ايستاده بر ميانه پله هاي سنگي، که در نهايت در پاسگاه پليس تحت شکنجه قرار گرفت و مرد. البته پاسخ هاي آن عکس هميشه هم غم انگيز نبود. بلکه هميشه در تأييد آن ضرب المثل قديمي بود که زندگي يعني تغيير و تناقضاتي که از اين تغييرات بر مي خيزد، لبخند به لبمان مي آورد. مانوئل، بهترين جنگجوي ما در نبرد عليه دختران مدرسه متوسطه سرانجام با يکي از آن ها ازدواج کرد و حالا زن ذليلي اش شهره آفاق بود و...