تخفیف ویژه!
کد شناسه :93004

روزي كه نبود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روزي كه نبود - "دژوکوستولنيي" در پس توصيف زندگي روزمر? خانواد? وايکاي، جامع? مجارستان را در برهه اي از تاريخ به تصوير مي کشد و به باورهاي مذهبي و موضع گيري هاي سياسي و اجتماعي آن کشور مي پردازد. کشوري که دوئل براي اثبات شرافت در آن مرسوم بود و زيبايي دختران مايه مباهات و افتخار خانواده ها. با رفتن اسکاي لارک به سفر، خانواده او براي اولين بار بعد از سال ها، احساس رهايي و شادي دارند. اما در اعماق وجودشان نگران اند، نگران به سرآمدن دوران لذت و سعادتمندي، نگران مواجهه با واقعيتي گريزناپذير که همواره از روبه رو شدن با آن دوري کرده اند... انگار که اين رمان کوتاه بي نظير، اندوه جهان را در حبابي گنجانده است. ظاهرش مثل قصه يکدست، فضا و شخصيت هايش معمولي، لحنش راحت و تأثيرش ويرانگر و تکان دهنده است و...