تخفیف ویژه!
کد شناسه :92987

حاجي بابا در لندن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حاجي بابا در لندن - اين كتاب رماني به قلم "جيمز موريه" مامور سياسي بريتانيا در دوران حکومت فتحعلي‌شاه قاجار است. اين‌کتاب براي اولين‌بار در سال ???? در لندن منتشر شد. نويسنده گفته است وقتي "حاجي‌باباي" دغل را خلق مي‌کرده به‌شدت تحت تأثير رمان ژيل بلاس بوده است. او البته در سال‌هاي نوجواني نيز کتاب هزار و يک شب را از شوهر خاله‌اش" ويليام والدگريو" که بعدا اولين بارون ردستاک شد، هديه گرفته و خوانده بود. ولي ميرزا ابوالحسن الگوي شخصيتي است که در اواخر رمان حاجي باباي اول با نام ميرزا فيروز وارد صحنه مي‌شود، همو که در مقام ايلچي ايران رهسپارانگلستان است و حاجي را به عنوان منشي مخصوص خود همراه مي‌برد و...