تخفیف ویژه!
کد شناسه :92974

اصول ارتباطات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اصول ارتباطات - مهارت در برقراري ارتباطي شفاف و جسورانه و همراه با تعهد، رمز موفقيت در كار و زندگي شخصي است. اين كتاب راهنما، ترس از برقراري ارتباط را از بين مي برد و شما را در انتخاب و استفاده ي هوشمندانه از كلمات و زبان بدن در هر موقيتي ياري مي كند. "اليزابت كونكه" استاد و مديرعامل و موسس بنياد كونكه است كه برنامه ها و كارگاه هايي را با موضوع تاثير گذاري مثبت، براي افراد و گروه هاي مختلف در سرتاسر انگلستان و خاور دور برگزار مي كند و...