تخفیف ویژه!
کد شناسه :92973

درآمدي بر جامعه شناسي حافظه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي بر جامعه شناسي حافظه - اين كتاب با تركيب نظريه هاي قديم و جديد به يادآوري اجتماعي نخستين شرح جامع از جامعه شناسي حافظه را در اختيار مي گذارد. اين رشته به سرعت رو به گسترش، به اين مهم مي پردازد كه چگونه بازنماهاي گذشته از خلال متون، تصاوير، سايت ها، مناسك و تجربه ها توليد، حفظ و بازتوليد مي شود. هدف اصلي اين كتاب نشان دادن اين مهم است كه تا چه اندازه بررسي حافظه، فهم جامعه شناختي را از تشكيل هويت هاي اجتماعي و تضادها به چالش مي كشد. اين كتاب از طريق آزمون روابط پيچيده بين حافظه و يادبود، حافظه و هويت، حافظه و تروما و حافظه و عدالت وضعيت جديد حافظه را در جوامع معاصر تصوير مي كند و...